• Open van 7.00 tot 18.00 uur
 • Visie via de Gordon® methode
 • Kinderopvang in de Kempen
 • Flexibele kinderopvang

De Gordon® methode

De Gordon® methode is een opvoedingsmethode waarin je luistert naar je kind en met je kind communiceert op basis van respect. De methode leert je om op een betere manier te communiceren met je kinderen, waarbij gelijkwaardigheid en wederzijds respect centraal staan. Als er problemen zijn, los je die samen op. De methode richt zich vooral op beter leren communiceren met kinderen, en introduceerde begrippen als “actief luisteren” en de “ik-boodschap”

Foto website KT Oirschot buiten
Wat zijn de uitgangspunten van de Gordon® methode?
 • Wij gaan uit van een positief mensbeeld en de vooronderstelling dat ieder mens uniek is.
 • Door bewustzijn en vrije wil is ieder mens in staat eigen keuzes te maken en zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien
 • Wij zijn gelijk, zowel de ouders, de leid(st)ers als kinderen zijn belangrijk.
 • de Ik- Boodschap
 • Er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te communiceren
 • Er wordt daarom in de Gordon® methode geen gebruik gemaakt van straffen of belonen.
 • Actief luisteren

Is deze visie geschikt voor alle leeftijden?

Deze methode is zéér geschikt voor alle leeftijden, van baby, peuter, kleuter, schoolkind tot puber. Zoals eerder benoemd is de basis van de Gordon® methode communicatie. Communiceren doe je niet alleen met woorden. Een baby gebruikt lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, klanken of huilen. Hoe beter je je kind leert kennen, hoe meer kleine signalen je herkent (bijv. in de ogen wrijven bij vermoeidheid, krampachtig huilen bij buikkrampjes), waardoor je steeds nauwkeuriger op elkaar af kunt stemmen. We begrijpen dat je na het lezen van deze tekst veel vragen hebt.

Plan jij een rondleiding in?
Dan zorgen wij dat de koffie en thee klaar staat en wij persoonlijk al je vragen beantwoorden op één van onze locaties.

 

plan een rondleiding
Foto website KT Oirschot buiten
Kids talent Oirschot

Wat is actief luisteren precies?

Actief luisteren is met volle aandacht, zonder onderbreking en zonder oordeel, luisteren. Jonge kinderen kunnen hun behoefte vaak nog niet in gesproken taal uitdrukken. Daarom is het goed om ook naar de lichaamshouding en gezichtsexpressie van het kind te kijken.

Bij actief luisteren is het belangrijk om als volwassene te observeren en je te verplaatsen in het kind. Wat zegt hij, wat doet hij en wat zou hij voelen? Je geeft op deze manier je kind jouw volle aandacht en steun, zonder dat je het ‘probleem’ overneemt.

Voorbeeld situatie;

Kind huilt omdat het zijn knuffel kwijt is
Communicatiestop; Overnemen van het probleem

Actief luisteren: ‘Dat is vervelend. Je mist hem vast. Waar heb je hem voor het laatst gezien?

Kids talent - Bladel Europalaan

De ik-boodschap

Wat bedoelen we dan met de ik-boodschap? Als je communiceert vanuit de ik-boodschap praat je vanuit jezelf; Je zegt wat je bedoelt, denkt en voelt en geeft geen commentaar op het gedrag van een ander. Een goede ik-boodschap bestaat uit drie onderdelen;

 1. Het gedrag van het kind, zonder oordeel
 2. Je eigen gevoel
 3. De gevolgen die het gedrag heeft.

 

Voorbeeld situatie;

 • ‘Ik heb net geveegd, dus je mag je schoenen even uitdoen. Ik wil de vloer graag netjes houden’
 • ‘Ik vind het fijn en gezellig als we allemaal aan tafel zitten tijdens het eten. Kom maar naast mij zitten.’

Meer over ons

Diertjes Kids talent

Maak kennis met de leidsters

We stellen ze graag aan je voor
Diertjes Kids talent

Waar zit Kids Talent?

Wij zijn op 5 locaties te vinden