• Open van 7.00 tot 18.00 uur
 • Visie via de Gordon® methode
 • Kinderopvang in de Kempen
 • Flexibele kinderopvang

Voorbereiding voor school

12 november 2023
Foto website KT Oirschot buiten

Kinderopvang wordt vaak beschouwd als een uitstekende voorbereiding voor school om verschillende redenen:
We delen ze met je in het kort

 • Sociale Vaardigheden:
  In de kinderopvang leren kinderen omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen buiten hun directe familiekring. Ze leren delen, samenwerken, conflicten oplossen en communiceren met anderen. Deze sociale vaardigheden zijn van onschatbare waarde als ze naar school gaan, waar ze in een grotere groep met hun leeftijdsgenoten zullen interageren.
 • Het biedt structuur en routine:
  Kinderopvangcentra bieden vaak een gestructureerde omgeving met dagelijkse routines. Dit helpt kinderen zich voor te bereiden op de regelmaat en structuur van de schooldag.
 • Onafhankelijkheid:
  Kinderen leren in de kinderopvang vaak basisvaardigheden voor zelfzorg, zoals eten, naar de wc gaan en opruimen na het spelen. Dit vergroot hun onafhankelijkheid en bereidt hen voor op zelfstandigheid in schoolomgevingen.
 • Cognitieve Stimulatie:
  Veel kinderopvangprogramma’s zijn ontworpen om de cognitieve ontwikkeling te bevorderen. Kinderen worden blootgesteld aan educatieve activiteiten die hen helpen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals letters, cijfers en taal. Dit legt een sterke basis voor leren op school.
 • Sociale en Emotionele Ontwikkeling:
  Kinderopvang biedt kansen voor kinderen om emotionele veerkracht te ontwikkelen. Ze leren omgaan met verschillende emoties en passen zich aan nieuwe situaties aan. Deze emotionele ontwikkeling is van onschatbare waarde voor een soepele overgang naar school.
 • Kennismaking met Diversiteit:
  In de kinderopvang komen kinderen vaak in contact met leeftijdsgenoten uit diverse culturele en sociale achtergronden. Dit bevordert begrip, tolerantie en inclusiviteit, wat belangrijke aspecten zijn van een schoolomgeving.
 • Voorbereiding op Groepsleren:
  Kinderopvang biedt een overgang van individuele zorg naar groepszorg. Kinderen leren te functioneren in grotere groepen, wat een belangrijk aspect is van het schoolsysteem.
 • Taalontwikkeling:
  Kinderen worden in de kinderopvang vaak blootgesteld aan een rijke taalomgeving, waardoor hun taalvaardigheden verbeteren. Dit helpt hen bij het begrijpen en communiceren met leerkrachten en medeleerlingen op school.

Kortom, kinderopvang biedt kinderen de kans om essentiële vaardigheden en ervaringen op te doen die hen voorbereiden op de schoolomgeving. Het biedt een waardevolle basis voor sociale, emotionele en academische groei, waardoor kinderen met vertrouwen de school kunnen betreden en succesvol kunnen zijn in hun leertraject.

Heb jij verder nog vragen over dit onderwerp?
voel je zo vrij om contact met ons op te nemen

Meer over ons

Foto website KT Oirschot buiten

Wie zijn wij

Meer over Kids Talent
Rondleiding - Kids Talent

Een rondleiding

Plan een rondleiding op één van onze locaties