Beleid

Ziekte

Wij vragen je met klem bij de leidsters te melden wanneer er in je gezin een besmettelijke ziekte voorkomt. Ook als "hoofdluis" wordt geconstateerd dien je dit aan de leidsters door te geven, zodat zij andere ouders kunnen informeren en zij hierop ook alert kunnen zijn.
Als je kind ziek is, kan hij/zij niet naar de opvang komen (bv. bij griep of koorts). Daarnaast zijn er ziektes die besmettelijk kunnen zijn of die te veel extra verzorging vragen (diarree, infectie van de huid, de ogen of de lippen, vochtige wondjes) waardoor een kind de opvang niet kan bezoeken. Wij volgen de richtlijnen van de G.G.D. en nemen in onze afweging mee of het voor ons mogelijk is de juiste verzorging en steun aan het zieke kind te geven! Een leidster kan zich op bovenstaande afspraak beroepen. Indien je kind ziek is, vragen wij je dit aan ons telefonisch te melden.


Oudercommissie

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouders en kinderen binnen Kids Talent. Via het adviesrecht wat de oudercommissie heeft is het mogelijk in overleg te treden met de directie/management van Kidstalent over verschillende onderwerpen:

 • De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan van de locatie
 • Kwaliteit binnen de opvang
 • Bevorderen van de communicatie tussen ouders en leidsters en ouders onderling
 • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen de opvang

Daarnaast kan de oudercommissie ook ingezet worden voor het mede organiseren van verschillende activiteiten omtrent feestdagen, ouderavonden en andere evenementen. Om de bereikbaarheid van de oudercommissie te vergroten zijn er mailadressen aangemaakt om ook via deze weg in contact te komen met de oudercommissie van elke locatie

Dus mocht u verbeterpunten, adviezen, opmerkingen, ideeen en leuke reacties hebben horen wij dat graag van u !


Klachtencommissie

Kids Talent is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mocht je een klacht hebben over onze opvang dan verzoeken wij je deze bij ons in te dienen.Zie hiervoor de interne klachtenprocedure. Wij zullen je klacht(en) zorgvuldig behandelen en trachten naar ieders tevredenheid op te lossen. Voor ons is een tevreden klant enorm belangrijk. Mocht je klacht echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn opgelost dan hebt je de mogelijkheid om naar het Klachtloket Kinderopvang te gaan. In sommige gevallen is het mogelijk de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement van de Geschillencommissie vind je op:  De geschillencommissie Kinderopvang.

Onze beloftes

Opvang wanneer je het nodig hebt
Lagere rekening door betaling per uur
Huiselijk en betrokken

Informatieboekje
Hierin staan de praktische zaken hoe de opvang
dagelijks verloopt.
Klik hier voor het informatieboekje

Kids Talent contractenwijzer
Om uit te rekenen welk contract voor jou het beste
en voordeligste is, kan je de Kids Talent
contractwijzer gebruiken.

Algemeen Pedagogisch Beleidsplan
Bekijk onze PDF voor de

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Algemene voorwaarden
Bekijk onze PDF voor de

Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Intern Klachtenreglement
Bekijk onze PDF voor de

Reglement interne klachtenprocedure

LRKP nummers (voor aanvraag toeslag):
Oirschot nieuwstraat 10:

 • KDV: 170931870
 • BSO: 458483473
Oirschot Buiten:
 • KDV: 147355783
Bladel Aug. Vermeylenlaan 1:
 • KDV: 174165092
 • BSO: 191394865
Bladel Europalaan 79 B:
 • KDV: 530537667
Hapert Abdijstraat 2:
 • KDV: 539524992

Wij horen graag van u

Wij zouden het geweldig vinden als je samen met ons de kwaliteit verder wil verbeteren