• Kids Talent Kinderopvang op maat!
  • Kids Talent Kinderopvang op maat!

Tussenschoolse opvang (TSO) van Kids Talent

Uw kinderen gaan naar school, u werkt, dus in de middagpauze kunnen de kinderen niet naar huis. U bent op zoek naar een goede oplossing. Daarom bieden wij tussenschoolse opvang aan.
Dit doen wij op vijf verschillende scholen:

  • De Smelen te Valkenswaard;
  • OBS 't Smelleken te Valkenswaard;
  • OBS de Trumakkers te Heeze;
  • De Merlebos te Heeze.

Uw kinderen worden in de middagpauze opgevangen door enthousiaste leidsters met pedagogische kwaliteiten. Deze leidsters zorgen voor rustige, maar gezellige eetmomenten. Tijdens het eten kan er een spelletje gespeeld worden, of er wordt gezellig gekletst of voorgelezen. Na het eetmoment gaan de leidsters met de kinderen naar buiten. Daar kan er volop gespeeld en gerend worden.

Als de bel van de school weer gaat, gaan de kinderen weer vrolijk en met een gevulde buik aan de slag.

TSO tijden De Smelen

12:00 13:15 uur

TSO tijden OBS 't Smelleken

12:00 13:00 uur

TSO tijden OBS de Trumakkers

12:00 12:45 uur

TSO tijden De Merlebos

12:00 12:50 uur

De Smelen

Bekijk hier meer informatie over de Smelen

OBS 't Smelleken

Bekijk hier meer informatie over OBS 't Smelleken

OBS de Trumakkers

Bekijk hier meer informatie over OBS de Trumakkers

De Merlebos

Bekijk hier meer informatie over De Merlebos

Overblijfprotocol

Bekijk hier meer informatie over overblijfprotocol


KidsTalent © 2006-2017
Volg ons op Facebook:
Volg Kids Talent op Facebook!