• Kids Talent Kinderopvang op maat!
 • Kids Talent Kinderopvang op maat!

Ziekte

Wij vragen u met klem bij de leidsters te melden wanneer er in uw gezin een besmettelijke ziekte voorkomt. Ook als "hoofdluis" wordt geconstateerd dient u dit aan de leidsters door te geven, zodat zij andere ouders kunnen informeren en zij hierop ook alert kunnen zijn.
Als uw kind ziek is, kan hij/zij niet naar de opvang komen (bv. bij griep of koorts). Daarnaast zijn er ziektes die besmettelijk kunnen zijn of die te veel extra verzorging vragen (diarree, infectie van de huid, de ogen of de lippen, vochtige wondjes) waardoor een kind de opvang niet kan bezoeken. Wij volgen de richtlijnen van de G.G.D. en nemen in onze afweging mee of het voor ons mogelijk is de juiste verzorging en steun aan het zieke kind te geven! Een leidster kan zich op bovenstaande afspraak beroepen. Indien uw kind ziek is, vragen wij u dit aan ons telefonisch te melden.

Oudercommissie

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouders en kinderen binnen Kids Talent. Via het adviesrecht wat de oudercommissie heeft is het mogelijk in overleg te treden met de directie/management van Kidstalent over verschillende onderwerpen:

 • De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan van de locatie
 • Kwaliteit binnen de opvang
 • Bevorderen van de communicatie tussen ouders en leidsters en ouders onderling
 • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen de opvang

Daarnaast kan de oudercommissie ook ingezet worden voor het mede organiseren van verschillende activiteiten omtrent feestdagen, ouderavonden en andere evenementen. Om de bereikbaarheid van de oudercommissie te vergroten zijn er mailadressen aangemaakt om ook via deze weg in contact te komen met de oudercommissie van elke locatie

Dus mocht u verbeterpunten, adviezen, opmerkingen, ideeen en leuke reacties hebben horen wij dat graag van u !

Klachtencommissie

Kids Talent is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mocht u klachten hebben over onze opvang dan verzoeken wij u deze bij ons in te dienen.Zie hiervoor de interne klachtenprocedure. Wij zullen uw klacht(en) zorgvuldig behandelen en trachten naar ieders tevredenheid op te lossen. Voor ons is een tevreden klant enorm belangrijk. Mocht uw klacht echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn opgelost dan heeft u de mogelijkheid om naar het Klachtloket Kinderopvang te gaan. In sommige gevallen is het mogelijk de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op: De geschillencommissie Kinderopvang.

Informatieboekje

Hierin staan de praktische zaken hoe de opvang dagelijks verloopt. Klik hier voor het informatieboekje

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Bekijk onze PDF over algemeen pedagogisch beleidsplan

Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Bekijk onze PDF over Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Klachtencommissie

Lees meer over de De geschillencommissie Kinderopvang

LRKP nummers (voor aanvraag toeslag):

Oirschot nieuwstraat 10:

 • KDV: 170931870
 • BSO: 458483473

Oirschot Buiten:

 • KDV: 147355783

Bladel Aug. Vermeylenlaan 1:

 • KDV: 174165092
 • BSO: 191394865

Bladel europalaan 79 B:

 • KDV: 530537667

Hapert Abdijstraat 2:

 • KDV: 539524992


KidsTalent © 2006-2017
Volg ons op Facebook:
Volg Kids Talent op Facebook!